print
Edouard Manet
(Paris, 1832 - 1883, Paris)
The Eagle Owl
Oil on canvas. 97 x 64 cm. 
1881, Rouart/Wildenstein 377.