print
Edouard Manet
(Paris, 1832 - 1883, Paris)
The Swallows
Oil on canvas. 65 x 81 cm. 
1873, Rouart/Wildenstein 190.